Κρητικό ρεθυμνιώτικο απάκι – από την παράδοση στην ποιότητα και την ασφάλεια

Τίτλος έργου: Κρητικό ρεθυμνιώτικο απάκι – από την παράδοση στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Οφελούμενος: Α. Δουλγεράκη

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ. Ν. Χωριανόπουλος.

Προϋπολογισμός έργου:47.066,66 €

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.