ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δρ Γιώργος Μάρκου είναι Δόκιμος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων. Το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ευρύ και εστιάζει στην αξιοποίηση αποβλήτων και παρα-προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων (Άζωτο, Φώσφορο) από αυτά, στην παραγωγή βιομάζας (μικροφύκη, κυανοβακτήρια, ανώτερα φυτά) και στην χρήση τους για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων (τροφή, ζωοτροφή, βιοκαύσιμα, προϊόντα υψηλής αξίας κλπ). Είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της δράσης Cost EUAlgae, μέλος (Editorial Advisory Board) του περιοδικού Algal Research (Elsevier) και ενεργός κριτής σε πάνω από 50 περιοδικά καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων.

Προσωπικές ιστοσελίδες: Google Scholar, ResearchGate, Weebly.

Email επικοινωνίας: gmarkou@itap.com.gr, markougior@gmail.com


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ