“Μελέτη αξιολόγησης της μεθόδου για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της GM-Soybean MON 87751”

Τίτλος μελέτης: “Μελέτη αξιολόγησης της μεθόδου για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της GMSoybean MON 87751”

Έναρξη – Λήξη: 6/2015- 7/2015

Ερευνητική ομάδα: Δρ. Δ. Αργυρόπουλος, Δρ. Χ. Ψαλλίδα

Φορέας χρηματοδότησης: European Commission (Joint Research Centre)

Χρηματοδότηση: 2.400,00