“Μελέτη γενετικής ταυτοποίησης τριών ποικιλιών ρυζιού με χρήση γενετικών δεικτών”

Τίτλος μελέτης: “Μελέτη γενετικής ταυτοποίησης τριών ποικιλιών ρυζιού με χρήση γενετικών δεικτών”

Έναρξη – Λήξη: 2/2015-2016

Ερευνητική ομάδα: Δρ. Δ. Αργυρόπουλος, Δρ. Χ. Ψαλλίδα

Φορέας χρηματοδότησης: ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

Χρηματοδότηση: 1.110,00