«Μελέτη και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην xώρα μας: παραγωγή χυμού υψηλής διαιτητικής αξίας για τον άνθρωπο»

Τίτλος έργου: «Μελέτη και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην xώρα μας: παραγωγή χυμού υψηλής διαιτητικής αξίας για τον άνθρωπο».

Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου: Δρ. Σ. Βεκιάρη

Συμμετέχοντες φορείς: Τρεις εταιρείες ΜΜΕ παραγωγής ροδιών, (ΙΤΑΠ), ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Παν/μιο Θεσ/νίκης, Ινστ. Φυλλοβ. Νάουσας

Έναρξη-Λήξη: 2011-2015.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 500.000,00 €

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΑΠ: 25.000,00€