«Μελέτη παραμέτρων που σχετίζονται με την επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση της επιτραπέζιας ελιάς. Εφαρμογή βελτιστοποιημένων τεχνικών σε βιομηχανικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων” στα πλαίσια του προγράμματος Καν. (ΕΚ) 2080/05 για την περίοδο 2006/07

Τίτλος έργου: «Μελέτη παραμέτρων που σχετίζονται με την επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση της επιτραπέζιας ελιάς. Εφαρμογή βελτιστοποιημένων τεχνικών σε βιομηχανικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων” στα πλαίσια του προγράμματος Καν. (ΕΚ) 2080/05 για την περίοδο 2006/07.

 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Πανάγου Ε.

Χρηματοδότηση: 15.000 €

Συμμετέχοντες φορείς: ΠΕΜΕΤΕ

Διάρκεια: 12/06-3/08

 

Σκοπός του έργου: Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής περιγράφονται τα βασικά στάδια επεξεργασίας του νωπού ελαιοκάρπου προκειμένου να παραχθούν τεχνητά μαυρισμένες ελιές. Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα στάδια επεξεργασίας από τη συγκομιδή, τη συντήρηση, την εκπίκρινση με εμβάπτιση διαδοχικά διαλύματα ΝαΟΗ, την οξείδωση με ρεύμα αέρα, τη σταθεροποίηση του μαύρου χρώματος με γλυκονικό σίδηρο και τέλος τη συσκευασία και τις συνθήκες θερμικής επεξεργασίας του τελικού προϊόντος.