«Μελέτη ποιοτικών δεικτών φρούτου αρώνια πριν και μετά την επεξεργασία τους αλλά και κατά την αποθήκευσή τους»

«Μελέτη ποιοτικών δεικτών φρούτου αρώνια πριν και μετά την επεξεργασία τους αλλά και κατά την αποθήκευσή τους» χρηματοδοτούμενο από την εταιρία OLIVITRUS Ι.Κ.Ε

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής φορέας), OLIVITRUS IKE

Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων παραμέτρων-δεικτών ωρίμανσης και αντιοξειδωτικής συμπεριφοράς φρούτων αρώνια πριν και μετά την επεξεργασία τους αλλά και κατά την αποθήκευσή τους, με βάση ανάγκες της εταιρίας OLIVITRUS.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Ημερομηνία έναρξης: 11/06/2018

Ημερομηνία λήξης: 30/09/2019