«Μελέτη πολυφαινολικών ουσιών από κάστανα ως δείκτης   ποιότητάς τους: Απομόνωση ελλαγικού οξέος, πολυφαινόλης με βιολογική δράση από φλούδα καστανιάς »

Τίτλος έργου: «Μελέτη πολυφαινολικών ουσιών από κάστανα ως δείκτης   ποιότητάς τους: Απομόνωση ελλαγικού οξέος, πολυφαινόλης με βιολογική δράση από φλούδα καστανιάς ».

“Study of polyphenolic substances from chestnuts as an index on their quality: Isolation of ellagic acid, a polyphenol with biological activity from chestnut barks” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΙΑΓΕ – ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2005-2007)

 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Βεκιάρη Σ.

Ερευνητική ομάδα:   Pr M.Gordon, Παν/μιο Reading, Αγγλία

Χρηματοδότηση: Διακρατική συνεργασία ΕΘΙΑΓΕ – Βρεττανικού Συμβουλίου (2005-2007):    

Έναρξη – Λήξη: 2005- 2008.

Σκοπός του έργου: Ο σκοπός αυτού του ερευνητικού έργου ήταν να εξαχθεί το ελλαγικό οξύ και να προσδιοριστεί η συγκέντρωσή του σε ιστούς του φρούτου και στη φλούδα καστανόδενδρων που φύονται στις 5 βασικές καστανοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας.