ΜΕΤΑΦΑ ΜΑΡΙΑ

H Δρ. Μαρία Μετάφα είναι ερευνήτρια Δ’ στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (πρώην Ινστιτούτο Οίνου) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με γνωστικό αντικείμενο “Χημεία Οίνου”. Είναι πτυχιούχος Χημείας (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στην Οινολογία (Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ) και διδακτορικού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αναλυτική Χημεία (Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ).

Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον αποτελεί η μελέτη της χημικής σύστασης αμπελοοινικών προϊόντων (σταφύλια, γλεύκη, οίνοι, αποστάγματα κ.λ.π.) με έμφαση στον προσδιορισμό συστατικών α) χαρακτηριστικών της ποικιλίας και της έκφρασής της (ελεύθερα και δεσμευμένα συστατικά πρωτογενούς αρώματος, ανθοκυάνες, φαινολικά οξέα, κατεχίνες κ.ά.), β) παραγόμενων κατά την οινοποίηση από τους ζυμομύκητες ή τα βακτήρια (συστατικά δευτερογενούς αρώματος, βιογενείς αμίνες κ.ά.) και γ) που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων (Ωχρατοξίνη Α κλπ). ΓΙα την επίτευξη των παραπάνω, δραστηριοποιείται με την ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και επικύρωση ή εφαρμογή μεθόδων με διάφορες σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές όπως: Υγρά Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC), Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (AAS), Αέρια Χρωματογραφία σε σύζευξη με Ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας (GC/FID) κ.ά.

Ξεκίνησε να εργάζεται το 1995 στο πρώην Ινστιτούτο Οίνου του ΕΘΙΑΓΕ, ως υπεύθυνη της ενόργανης χημικής ανάλυσης και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων. Έχει δημοσιεύσει 7 πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (h – index 4, ετεροαναφορές 69) και έχει πάνω από 15 συμμετοχές με ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Το 2015 στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του ΕΣΠΑ “ΑγροΕΤΑΚ” ορίσθηκε με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού ως μέλος της Ομάδας Δαχείρισης της Πράξης και ειδικότερα ως “Υπεύθυνη εκπόνησης” των 160 έργων ΕΤΑΚ.

Η Δρ. Μετάφα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων στον οινικό τομέα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ