ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ανήκει στο Τμήμα Συντήρησης Νωπών Προϊόντων του ΙΤΕΓΕΠ. Στόχος του είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των μετασυλλεκτικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα φρούτα και τα λαχανικά, οι οποίες οδηγούν στην γήρανση του προϊόντος και η εξεύρεση τρόπων αποφυγής των αλλοιώσεων ώστε το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή να είναι υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας. Το εργαστήριο έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο προσυλλεκτικών και μετασυλλεκτικών χειρισμών, από την καλλιέργεια έως την κοπή και συντήρηση των νωπών εδώδιμων (οπωροκηπευτικά π.χ. ακτινίδια, ροδάκινα, φασολάκια) και μη-εδώδιμων (βαμβάκι) προϊόντων.

Εξοπλισμός:

    • Αέριο χρωματογράφο (Gas Chromatograph Perkin Elmer), για τη μέτρηση των αερίων κατά την αναπνευστική διαδικασία,
    • Aναλυτή Ιnfra Red Gas Analyzer (IRGA, LiCOR 6400), για τη μέτρηση διαπνοής και μεταβολισμού των πράσινων λαχανικών,
    • Aναλυτή υφής (Texture Analyzer, Stable Micro Systems), για τη μέτρηση σκληρότητας και τρυφερότητας των νωπών προϊόντων,
    • Θαλάμοus ανάπτυξης και καλλιέργειας κηπευτικών και θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, για τη συντήρηση νωπών προϊόντων.