ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Μέθοδοι απαρίθμησης
  • Μέθοδοι ανίχνευσης και απαρίθμησης
  • Μικροβιολογικός έλεγχος σε νερά

Διαβάστε περισσότερα…