ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων

Το Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο όπου διενεργούνται μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου.