ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων

Το Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο όπου διενεργούνται μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου.