“Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων – MyWine”

Τίτλος έργου: “Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων – MyWine”

Συντονίστρια -Υπεύθυνη έργου: Δρ. A. Nησιώτου

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΤΑΠ), ΤΕΙ Αθήνας, ΓΑΙΑ ΑΕ., ΑΡΚΑΣ ΑΕ.

Φορέας χρηματοδότησης: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, ΓΓΕΤ

Έναρξη – Λήξη: 21/6/ 2013-31/10/ 2015

Προϋπολογισμός του έργου για το Ινστιτούτο Οίνου: 360.000,00 €

Σκοπός του έργου: Η αξιοποίηση της γηγενούς βιοποικιλότητας ζυμών για την παραγωγή οίνων με ενισχυμένο terroir χαρακτήρα. Στελέχη με ιδιαίτερο οινολογικό δυναμικό επιλέχθηκαν μετά από ενδελεχή έλεγχο των οινολογικών και γενετικών τους χαρακτηριστικών. Η καταλληλότητα τους για οινοποίηση αξιολογήθηκε σε πιλοτική κλίμακα, συνδυάζοντας ενδογενή S. Cerevisiae με άγρια στελέχη. Τα κρασιά αξιολογήθηκαν οργανοληπτικά και από τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του terroir χαρακτήρα στους οίνους. Τα προϊόντα αυτά θα επιτρέψουν στους Έλληνες παραγωγούς να διαφοροποιηθούν στην διεθνή αγορά, παρουσιάζοντας καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της βιομηχανίας οίνου.