ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων, αλλοιογόνων και μικροοργανισμών με τεχνολογικό ενδιαφέρον σε τρόφιμα
  • Παρακολούθηση μικροχλωρίδας ενός τροφίμου κατά την συντήρησή του
  • Παρακολούθηση μικροχλωρίδας ενός τροφίμου κατευθείαν από το τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα…