ΝΑΤΣΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ο Δρ Παντελής Νατσκούλης έλαβε το πτυχίο του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, κατεύθυνσης «Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων», το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης «Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το διδακτορικό δίπλωμα με τίτλο “Mycotoxigenic fungi and Ochratoxin contamination in Greek grapes and wine” από το Πανεπιστήμιο Cranfield του Η.Β.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και μελέτη του αρώματος καθώς και την ανίχνευση βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών των οίνων και των αποσταγμάτων, την διάκριση συμβατικών και βιολογικών οίνων με την χρήση σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων, τον προσδιορισμό αντιοξειδωτικής δράσης και φαινολικών ενώσεων, την ανίχνευση μυκοτοξινών και την μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή τους από τους μύκητες, την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων πρόρρησης για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, κ.α.

Έχει κερδίσει 2 τιμητικές υποτροφίες, μία για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και μία κινητικότητας “Leonardo da Vinci” από την Ε.Ε. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης οίνων. Έχει 18 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του S.C.I. με περισσότερες από 250 ετεροαναφορές και h-factor 7, καθώς και περισσότερες από 20 ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων με κριτές και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συναντήσεων. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης, είναι αξιολογητής ερευνητικών εργασιών σε 8 σχετικά περιοδικά, και μέλος επιστημονικών οργανώσεων.


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ