ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το εργαστήριο Οινολογίας είναι άρτια εξοπλισμένο όπου διενεργούνται χημικές, φυσικοχημικές, μικροβιολογικές και μοριακές αναλύσεις.

(ΠΡΩΗΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ) Το πρώην Ινστιτούτο Οίνου αποτελεί πλέον τμήμα του διευρυμένου Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΕΘΙΑΓΕ). Το ιστορικό Ινστιτούτο Οίνου αποτελεί από την ίδρυσή του έως και σήμερα το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό φορέα ο οποίος ασχολείται συστηματικά και ολοκληρωμένα με την επιστήμη και την τεχνολογία του οίνου και των αλκοολούχων ποτών.

Τρέχουσες ερευνητικές δράσεις

Αξιοποίηση της ενδοποικιλιακής βιοποικιλότητας του Ελληνικού αμπελώνα για την παραγωγή οίνων ποιότητας

Μελέτη και αξιοποίηση της γηγενούς μικροχλωρίδας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών οίνων-Μικροβιακό terroir

Βελτίωση διαδικασιών οινοποίησης για την βελτίωση της ποιότητας των οίνων

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα των οίνων

Παραγωγή οίνων με μειωμένη περιεκτικότητα σε αιθανόλη