«Ολοκληρωμένη Διαχείριση αμυλούχων υγρών αποβλήτων πατατοβιομηχανίας Integrated management of potato Starch Wastes (PSW)»

Τίτλος έργου: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση αμυλούχων υγρών αποβλήτων πατατοβιομηχανίας Integrated management of potato Starch Wastes (PSW)».

 

Υπεύθυνος έργου:        Καθ. Α. Βλυσσίδης (ΕΜΠ)

Ερευνητική ομάδα:       Δρ. Κ. Ισραηλίδης (ITAP), Roger Marchant (UK)

Έναρξη-Λήξη:                 2006-2009

Χρηματοδότηση:     ΓΓΕΤ, Ελληνοβρετανική Συνεργασία (2006-2009)

Σκοπός του έργου: Ενώ η κατανάλωση πατάτας φαίνεται διεθνώς να έχει πτωτική πορεία, παρόλα αυτά στο τομέα των μεταποιημένων προϊόντων όπως προτηγανισμένες πατάτες, chips, και πουρές παρουσιάζεται αυξητική τάση. Οι φλούδες και τα υπολείμματα από την επεξεργασία πατάτας είναι το κυριότερο απόβλητο στην διαδικασία επεξεργασίας, φθάνοντας σε απώλειες στο 15-40%. Τα απόβλητα των Βιομηχανιών Επεξεργασίας πατάτας, απετέλεσε το αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος και μελέτης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αμυλούχων υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανίες επεξεργασίας πατάτας εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Οι βιομηχανίες παραγωγής chips από πατάτα χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες νερού και κατ΄ επέκταση παράγουν μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βάσει των αρχών του σχεδιασμού των καθαρών βιομηχανιών, αποτέλεσε μία νέα και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στις βιομηχανίες παραγωγής chips.