ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Οργανοληπτική αξιολόγηση τροφίμων
  • Συγκριτική οργανοληπτική αξιολόγηση ομοειδών τροφίμων
  • Συσχέτιση ενόργανων αναλύσεων ποιοτικών δεικτών με οργανοληπτικά κριτήρια
  • Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς

Διαβάστε περισσότερα…