«Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης»

«Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης», ΥΠΕΡΤΥΡΙ, ΗΠ1ΑΒ-00118, MIS 5033148, με Π/Υ (ΙΤΑΠ) 91.550,11 χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Ηπείρου

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Site: http://ypertyri.itap.com.gr/

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ενσωμάτωση της ΥΠ σε διάφορα στάδια της παραδοσιακής μεθόδου τυροκόμησης λευκών τυριών άλμης Ηπείρου, έχοντας ως τελικό στόχο την διασφάλιση της ασφάλειας, την αύξηση του χρόνου ζωής και την επιτάχυνση της ωρίμανσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Ημερομηνία έναρξης: 01/08/2018

Ημερομηνία λήξης: 31/07/2021