«Παροχή υπηρεσιών των εργαστηρίων φυσικοχημικών, μικροβιολογικών αναλύσεων και γενετικής ταυτοποίησης»

Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών των εργαστηρίων φυσικοχημικών, μικροβιολογικών αναλύσεων και γενετικής ταυτοποίησης».

 

Υπεύθυνοι έργου: Δρ.Αργυρόπουλος Δ., Λαμπρινέα Ε., Δρ.Τάσσου Σ., Δρ.Φιλιπούσσης Α.

Έσοδα – έξοδα του έργου:31.157,81-26.526,12 €

Συμμετέχοντες: Εργαστήρια του Ι.Τ.Α.Π (φυσικοχημικών – μικροβιολογικών αναλύσεων, γενετικής ταυτοποίησης και εδώδιμων μυκήτων)

Σκοπός του έργου: Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων με παροχή εξειδικευμένων αναλύσεων και τεχνογνωσίας. Πολλά προβλήματα που σχετίζονται με συσκευασία και επεξεργασία προϊόντων επιλύθηκαν. Έγιναν αναλύσεις που σχετίζονται με την ποιότητα αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με παραγωγούς και βιομηχανίες μεταποίησης, μικροβιολογικές αναλύσεις σε διάφορα δείγματα τροφίμων καθώς και αναλύσεις ανίχνευσης γενετικών τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς διαφόρων φυτικών ειδών.