Ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατροφική αξία καρπών φράουλας ολοκληρωμένης καλλιέργειας, κατά τη συγκομιδή και κατά τη συντήρησή τους και πιθανές συσχετίσεις τους με τα σάκχαρα των φύλλων

Τίτλος έργου: Ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατροφική αξία καρπών φράουλας ολοκληρωμένης καλλιέργειας, κατά τη συγκομιδή και κατά τη συντήρησή τους και πιθανές συσχετίσεις τους με τα σάκχαρα των φύλλων.

Οφελούμενος: Μ. Καυκαλέκου

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ. Γ. Ουζουνίδου

Προϋπολογισμός έργου:20.066,66 €