ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΗΟΜΕ » ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Πιστοποιητικά Διαπίστευσης των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

Σοφ. Βενιζέλου 1 – Λυκόβρυση Αττικής | Τηλ.: 210 2845940 | e-mail: info@itap.com.gr


Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣHMO ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης – ΙΤΑΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣHMO ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ