ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Mush4IndRes”

Ανάρτηση του πρακτικού  της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   που προκήρυξε το ΙΤΑΠ (2522/338375  01-08-2019 ΑΔΑ:ΨΑΚ2ΟΞ3Μ-ΟΚ8) για την ανάθεση σε έναν επιστημονικό συνεργάτη για τις ανάγκες του προγράμματος “Mush4IndRes” , για να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων.