ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Θαλάμου Καλλιέργειας Φυτών