ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΙ ΤΟΥ ΙΤΑΠ