«Σχεδιασμός νέων προϊόντων αρτυμάτων και πραλίνας ψυγείου και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης»

«Σχεδιασμός νέων προϊόντων αρτυμάτων και πραλίνας ψυγείου και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης» χρηματοδοτούμενο από την εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής φορέας), ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αρτυμάτων όπως άρτυμα λεμονιού και βαλσάμικου ξιδιού και πραλίνας ψυγείου, καθώς και η μελέτη της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητας τους στο χρόνο αποθήκευσης, με βάση ανάγκες της εταιρίας ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Ημερομηνία έναρξης: 01/08/2019

Ημερομηνία λήξης: 31/01/2021