Συγκριτική αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων σαλιγκαριού- HELIX, ΟΠΣ 5056120

Τίτλος έργου: ‘Συγκριτική αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων σαλιγκαριού- HELIX, ΟΠΣ 5056120
Δικαιούχοι Φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, EVIASNAILS-ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΙΚΕ
Συντονιστής έργου: EVIASNAILS-ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΙΚΕ
Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός
Φορέας χρηματοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έναρξη – Λήξη: 16-03-2020 έως 30/09/2023
Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 11.500,00 €
Ιστότοπος:
Περίληψη:
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διάθεση στην αγορά ενός προιόντος υψηλής θρεπτικής αξίας όπως είναι τα σαλιγκάρια, με αυξημένη ασφάλεια, βέλτιστα ποιοτικά χρακτηριστικά και μακρά διατηρησιμότητα μέσω αντικατάστασης συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας όπως είναι η θερμική με μη θερμικές μεθόδους επεξεργασίας όπως είναι η Υπερυψηλή πίεση. Με το προτεινόμενο έργο θα επιχειρηθεί να εκτελεστούν επιμέρους αλληλένδετοι στόχοι όπως είναι η χρήση και εύρεση των βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με Υπερυψηλές πιέσεις προς μείωση του μικροβιακού φορτίου των σαλιγκαριών και με ταυτόχρονη διατήρηση των ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προιόντος και με αύξηση του χρόνου ζωής του. Επιπρόσθετα στόχος είναι η αύξηση σε απόδοση σάρκας σαλιγκαριού. Η Υπερυψηλή πίεση αποτελεί μη θερμική μέθοδο επεξεργασίας η επίδραση της οποίας έχει διερευνηθεί σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την επίδραση σε μικροοργανισμούς και ένζυμα και με πολύ μικρή ή καθόλου επίδραση σε ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον μετά από διερεύνηση της επίδρασης της ΥΠ σε οστρακοειδή έχει παρατηρηθεί έντονη αποκόλληση της σάρκας από το όστρακο με αποτέλεσμα την παραλαβή ενός προιόντος υψηλής απόδοσης σε σάρκα. Συνεπώς βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης και έρευνας, μέσω του προτεινόμενου έργου δύνται να εκτελεστούν όλοι οι στόχοι με αποτέλεσμα τη διάθεση ενός νέου καινοτόμου προιόντος στην αγορά υψηλής ασφάλειας και ποιότητας για τους καταναλωτές και το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και απότ ην αγορά του εξωτερικού.