«Συγκριτική μελέτη της ποιότητας παρθένου ελαιολάδου της ποικιλίας «Κορωνέϊκη», Ελληνικής και Τυνησιακής προέλευσης – Εφαρμογή χημειομετρίας κι οργανοληπτικού ελέγχου με σκοπό την ταξινόμηση με βάση τη γεωγραφική προέλευση και τη βελτίωση της ποιότητάς του»

Τίτλος έργου: «Συγκριτική μελέτη της ποιότητας παρθένου ελαιολάδου της ποικιλίας «Κορωνέϊκη», Ελληνικής και Τυνησιακής προέλευσης – Εφαρμογή χημειομετρίας κι οργανοληπτικού ελέγχου με σκοπό την ταξινόμηση με βάση τη γεωγραφική προέλευση και τη βελτίωση της ποιότητάς του».

“Comparative study of the quality of virgin olive oil of “koroneiki” variety cultivated in different zones in Greece and Tunisia – Application of chemometrics and sensory evaluation for classification according to geographical origin and quality improvement”.

 

Υπεύθυνος έργου : Δρ Σ. Α. Βεκιάρη.

Ερευνητική ομάδα: : Υπεύθυνη της Τυνησιακής ομάδας Dr Naziha Kamoun, Institute of Olives, Sfax.

Συμμετέχοντες Φορείς: Πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Τυνησίας (2005-2007).

Έναρξη – Λήξη: 2005- 2007.

Σκοπός του έργου: Η συγκριτική μελέτη της ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου της ποικιλίας Κορωνέϊκη προερχόμενη από Ελλάδα και Τυνησία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του. Μελετήθηκαν βασικά αγρονομικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας «Κορωνέϊκη» στις δύο χώρες, Ελλάδα και Τυνησία.