“Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)”

Τίτλος έργου: “Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)”

Διάρκεια: 30 μήνες

Υπεύθυνος έργου: Δρ. K. Ισραηλίδης (ΙΤΑΠ).

Ερευνητική ομάδα: Δρ. Κ. Ισραηλίδης, Δρ. Δ. Οικονόμου, Δρ. Ε. Κονδύλη, Δρ. Ι. Σαμέλης, Δρ. Ε. Παππά και Δρ. Ν. Χωριανόπουλος

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών 69.519,60€