Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές.»

Τίτλος έργου: «Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές.»

Συντονιστής Έργου: ΕTAT ΑΕ

Συμμετέχοντες Φορείς: Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Bιοχημικής Mηχανικής & Tεχνολογίας Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας, Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ελληνική φάρμα μανιταριών ΑΕΒΕ, Γεωπονική Χαραντώνης Δημήτριος, Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιοχωρίου Λεύκτρου, Βιοκαλλιεργητές Σητείας A.E., ENΒIΡO Eυρώπη A.E.

Υπεύθυνος Έργου: (Για το ΙΤΕΓΕΠ) Δρ. Γ. Ουζουνίδου

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ). Για το ΙΤΕΓΕΠ 78.000 €

Έναρξη-Λήξη