Βιομετατροπή πλούσιων σε σάκχαρα βιομηχανικών υπολειμμάτων-αποβλήτων σε μυκηλιακή μάζα μακρομυκήτων για παραγωγή διατροφικών προϊόντων (Acronym: ‘ΜυκΑρωΜα, ΚΥΠΕ 3316/187

Τίτλος έργου: Βιομετατροπή πλούσιων σε σάκχαρα βιομηχανικών υπολειμμάτων-αποβλήτων σε μυκηλιακή μάζα μακρομυκήτων για παραγωγή διατροφικών προϊόντων (Acronym: ‘ΜυκΑρωΜα, ΚΥΠΕ 3316/187.

Ωφελούμενος: Δρ. Δ. Σαρρής (ΑΓΡΟ-ΕΤΑΚ)

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ Α. Φιλιππούσης

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΕΓΕΠ: 47.066,66 €

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.