Βιομετατροπή της γλυκερόλης σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα υψηλού φαρμακευτικού ενδιαφέροντος

‘Βιομετατροπή της γλυκερόλης σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα υψηλού φαρμακευτικού ενδιαφέροντος’.
Κωδικός Έργου: 1839
Ακρωνύμιο: Glycerol2PUFAs.
Δράση και χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Π. Διαμαντοπούλου