ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

Το ΙΤΑΠ παρέχει υπηρεσίες με εξειδικευμένες αναλύσεις σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, τεχνολογική υποστήριξη και διενέργεια μελετών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΤΑΠ