ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες του ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το ΙΤΑΠ παρέχει υπηρεσίες με εξειδικευμένες αναλύσεις σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, τεχνολογική υποστήριξη και διενέργεια μελετών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.

✓ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ή/και ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ή/και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

✓ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Shelf life)

✓ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

✓ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

✓ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

✓ ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

✓ ΓΛΕΥΚΟΙ, ΟΙΝΟΙ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

✓ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ