ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΛΕΥΚΩΝ, ΟΙΝΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΛΕΥΚΩΝ, ΟΙΝΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Γλεύκων, Οίνων & Αποσταγμάτων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΠ

  • Χημικές αναλύσεις
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις
  • Πακέτο αναλύσεων για γλεύκος
  • Πακέτο αναλύσεων για οίνο
  • Αξιολόγηση στελεχών βάση οινολογικών κριτηρίων: απόδοση σε αιθανόλη, παραγωγή οξικού οξέος, γλυκερίνης, πτητικών φαινολών και ενζύμων, εύρος-βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης, χαρακτήρες «killer», «flocculation» και βιοχημικό προφίλ
  • Μελέτη κινητικής ζυμώσεων (αλκοολική, μηλικογαλακτική, οξική)