ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φυσικοχημικές Αναλύσεις Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αναλύσεις διαθρεπτικής επισήμανσης τροφίμων:

 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Πρωτεΐνες
 • Ολικό λίπος
 • Προφίλ λιπαρών οξέων
 • Σάκχαρα
 • Διαιτητικές ίνες
 • Ιχνοστοιχεία όπως Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe

Προσδιορισμός πρόσθετων και συντηρητικών:

 • Βενζοϊκό και σορβικό οξύ    ✓ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
 • Θειώδη
 • Γαλακτικό οξύ, κιτρικό οξύ
 • Ασκορβικό οξύ

Προσδιορισμός μυκοτοξινών:

Διάφορες αναλύσεις τροφίμων:

 • pH, οξύτητα, ενεργότητα νερού
 • Αλάτι
 • Προφίλ οργανικών οξέων με HPLC
 • Προφίλ σακχάρων με HPLC
 • Ολικές φαινόλες
 • Αναλύσεις μελιού (υγρασία, pH, αγωγιμότητα, ελεύθερη οξύτητα, προσδιορισμός HMF με HPLC)
 • Προφίλ λιπαρών οξέων με αέρια χρωματογραφία
 • Αναλύσεις σε έλαια και λιπαρές ύλες (Οξύτητα, Αριθμός Υπεροξειδίων και Φασματοφωτομετρικοί Δείκτες Κ270, Κ232 )
 • Προσδιορισμός στεβιοσίδης και ρεμπαουντιοσίδης Α σε φύλλα του φυτού stevia με HPLC

Οι παραπάνω αναλύσεις υλοποιούνται στο διαπιστευμένο από το 2008 (κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO/IEC 17025:2017) Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων.


E-mail επικοινωνίας: labitap.elgo@gmail.com