ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γενετικές Αναλύσεις Αγροτικών Προϊόντων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Ποιοτική ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς και άλευρα με τη χρήση PCR και των εξειδικευμένων εκκινητών 35S, NOS.    ✓ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
  • Γενετική ταυτοποίηση και αυθεντικότητα μικροοργανισμών, φυτικών ποικιλιών με χρήση γενετικών δεικτών (SSR, RAPDs) και σχεδιασμός εξειδικευμένων δεικτών κατά παραγγελία.
  • Ποσοτική ανάλυση έκφρασης γονιδίων στόχων για εκτίμηση ποιότητας προϊόντων.
  • Πρωτεϊνικό προφίλ – Ανοσολογικές τεχνικές για έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων.
  • Ποσοτική ανίχνευση συγκεκριμένων γενετικών τροποποιήσεων – στόχων μέσω υπεργολαβίας με συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Οι παραπάνω αναλύσεις υλοποιούνται στο διαπιστευμένο (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) για ανίχνευση γενετικών τροποιήσεων Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης (ΕΓΕΤΑ) του ΙΤΑΠ. Το συγκεκριμένο Εργαστήριο αποτελεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων και μέλος του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ανίχνευση γενετικών τροποιήσεων σε τρόφιμα και ζωοτροφές (European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed, EURL-GMFF).


Ε-mail επικοινωνίας: biomol_nagref@yahoo.gr