ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το ΙΤΑΠ αναλαμβάνει για λογαριασμό και σε συνεργασία με εταιρίες τροφίμων τον έλεγχο της εφαρμοσιμότητας και των πιθανών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης νέων καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων. Στόχος της βιομηχανίας τροφίμων είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και η βελτιστοποίηση της ποιότητας και των οργανοληπτικών και διατροφικών χαρακτηριστικών νέων τροφίμων με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου ζωής αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν νέες ήπιες μη θερμικές επεξεργασίες τροφίμων, όπως η Υπερυψηλή Υδροστατική πίεση (ΥΥΠ-High Hydrostatic Pressure), τα Παλμικά Ηλεκτρικά Πεδία (ΠΗΠ-Pulsed Electric Fields), η εφαρμογή Υπερήχων (Sonication) και Όζοντος (Ozonation), η Ακτινοβόληση τροφίμων (Irradiation), το Κρύο Πλάσμα (Cold Plasma) κλπ. Η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών οδηγεί σε αδρανοποίηση μερική ή ολική των παραγόντων αλλοίωσης των τροφίμων, όπως μικροοργανισμοί και ενδογενή μη επιθυμητά ένζυμα, διατηρώντας αναλλοίωτα τα αρχικά χαρακτηριστικά του τροφίμου, γεγονός που συμβαδίζει και με τις απαιτήσεις των καταναλωτών για όσο το δυνατόν πιο «φρέσκα» προϊόντα. Η εμπειρία και εξειδίκευση των Ερευνητών του ΙΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση των κρίσιμων σημείων της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων και να προτείνει εναλλακτική μη θερμική τεχνολογία, γνωρίζοντας τα οφέλη και τα πιθανά μεινονεκτήματά της. Ειδικότερα, μπορούν να πραγματοποιηθουν πειράματα ανάπτυξης των νέων τροφίμων με χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της νέας τεχνολογίας αλλά και να αξιολογηθούν τα νέα τελικά προϊόντα από τις εταιρίες τροφίμων. Ειδικότερα για την Υπερυψηλή πίεση που αποτελεί και την πλέον αναγνωρίσιμη νέα τεχνολογία στο χώρο των τροφίμων, στο ΙΤΑΠ υπάρχει εγκατεστημένη εδώ και 15 χρόνια μια πρότυπη μονάδα ΥΠ η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή μελετών εφαρμοσιμότητας και βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας διαφόρων τροφίμων όπως χυμοί, αλλαντικά, θαλασσινά, γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ στα πλαίσια Ερευνητικών προγραμμάτων είτε με απευθείας χρηματοδοτήσεις από τις εταιρίες παραγωγής τους, είτε από τη ΓΓΕΤ. Τα αποτελέσματα και η έρευνα που έχει διαξαχθεί στη συγκεκριμένη μονάδα και από τους Ερευνητές του ΙΤΑΠ έχει συμβάλλει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα στην Ελλάδα, πολύ νωρίτερα από ότι σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.