ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Καλλιέργεια Μανιταριών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

  • Παροχή τεχνικών συμβουλών μανιταριών
  • Εκπαίδευση στην καλλιέργεια μανιταριών
  • Εργαστηριακές αναλύσεις υποστρωμάτων, εμβολίου (σπόρου) ή μανιταριών
  • Παρασκευή υποστρωμάτων ή εμβολίου (σπόρου) ή παραγωγή μανιταριών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ