ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Νωπά Φρούτα & Λαχανικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

  • Αναπνευστική δραστηριότητα νωπών φρούτων και κηπευτικών
  • Μέτρηση υφής νωπών φρούτων και κηπευτικών
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών επιμήκυνσης χρόνου ζωής οπωροκηπευτικών
  • Αξιολόγηση- εντοπισμός βέλτιστων συνθηκών αποθήκευσης, χειρισμού και συντήρησης για τη διατήρηση της ποιότητας των φρούτων και λαχανικών

Οι παραπάνω αναλύσεις υλοποιούνται στο Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας Φρούτων – Λαχανικών   του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων.

e-mail επικοινωνίας geouz@nagref.gr