ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το ΙΤΑΠ, αναλαμβάνει για λογαριασμό και σε συνεργασία με εταιρίες τροφίμων τη βελτιστοποίηση των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων εταιριών. Προσπαθεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα είτε της παραγωγικής διαδικασίας είτε της ασφάλειας και σταθερότητας των εμπορικών προϊόντων. Πραγματοποιείται έλεγχος από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στις εγκαταστάσεις των εταιριών και αξιολόγηση των τελικών προϊόντων. Εντοπίζεται το πρόβλημα σε συνεργασία με την εταιρία και στη συνέχεια προτείνει τροποποιητικές ενέργειες στην παραγωγή των προϊόντων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη βελτιστοποίηση των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων.