ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μοριακές Αναλύσεις Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων, αλλοιογόνων και μικροοργανισμών με τεχνολογικό ενδιαφέρον σε τρόφιμα
  • Παρακολούθηση μικροχλωρίδας ενός τροφίμου κατά την συντήρησή του
  • Παρακολούθηση μικροχλωρίδας ενός τροφίμου κατευθείαν από το τρόφιμο
  • Ανίχνευση γονιδίων στόχων
  • Μελέτη αλλαγών στην έκφραση γονιδίων στόχων των μικροοργανισμών των τροφίμων για έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων