ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

  • Οργανοληπτική αξιολόγηση τροφίμων
  • Συγκριτική οργανοληπτική αξιολόγηση ομοειδών τροφίμων
  • Συσχέτιση ενόργανων αναλύσεων ποιοτικών δεικτών με οργανοληπτικά κριτήρια
  • Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς